Home

header frank 2

 

Welkom op de website van Stichting O3+

O3+ slaat een brug tussen jongere & oudere kandidaten, onderwijsinstellingen en ondernemingen. Het verbinden van onderwijsinstellingen, ondernemingen en mogelijkheden van kandidaten staat centraal. In dit kader opgetekend: “O3+ bedenkt en voert trajecten uit voor kandidaten, onder meer voortijdige schoolverlaters (vsv-ers), die vernieuwend zijn en bij hen passen. Hierbij vertrekt O3+ vanuit de motivatie van de kandidaat en combineert dit met regels en voorwaarden waar de onderwijsinstelling en een bedrijf mee te maken hebben.”

 

Voorbereiding op werk

O3+ bereidt jongere en oudere kandidaten die een een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, voor op het bedrijfsleven door noodzakelijke vaardigheden te oefenen. Het gaat hierbij onder andere om:
•   hoe presenteer je jezelf bij een kennismakingsgesprek met de werkgever
•   hoe bereid je je voor op het kennismakingsgesprek
•   hoe reageer je op vragen van de werkgever
•   welke vragen wil jij stellen
Daarnaast wordt, indien nodig, aandacht besteed aan op tijd komen op het werk, werkritme,  nakomen van afspraken, initiatief nemen.
Lees meer…

 

(Job)coaching op de werkvloer

Bedrijven die jongeren/kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen willen bieden op betaald werk, kunnen voor de coaching van de kandidaten O3+ inschakelen. O3+ zorgt voor een jobcoach die de jongere(n) op de werkvloer begeleidt. Hierbij gaat het tevens om het ontzorgen van het bedrijf.
Lees meer…

 

Opleiden op de werkvloer

O3+ verzorgt:
•   branche erkende opleidingen (Lees meer…)
•   korte ontwikkelingsgerichte trainingen om het functioneren van de jongere te optimaliseren (Lees meer…)
•   bemiddeling van trajecten voor het volgen van een opleiding van de beroepsbegeleidende leerweg (Lees meer…)

 

Deskundig op het gebied van subsidie-regelingen

O3+ adviseert bedrijven over de (subsidie)regelingen: u kunt hierbij denken aan regelingen voor jobcoaching, proefplaatsingen, praktijkleren. Desgewenst verzorgt O3+ ook de aanvraag van deze (subsidie)regelingen voor het bedrijf.
Lees meer…

 

Op zoek naar mijn toekomstig beroep (OZNMTB)

Het OZNMTB-traject heeft als doel om de beroepsoriëntatie van vmbo-leerlingen te versterken zodat zij beter kunnen bepalen welke sector / welk beroep bij hen past. Op school bereiden de leerlingen in de leeftijd 13, 14 of 15 jaar zich voor om beroepsbeoefenaren van bedrijven en instellingen in de praktijk te ontmoeten. Dit gebeurt via een toegespitst programma, waarbij ook de ouders worden betrokken. De contacten met de praktijkmensen vinden plaats tijdens gastlessen op school en een beroepenmanifestatie. Kort daarna gaan de leerlingen naar  de bedrijven en instellingen voor de zgn. praktijkdag. OZNMTB hanteert als motto: “Leerlingen, vakmensen, ouders en mentor: Samen succesvol!”
O3+ verzorgt de projectleiding.
Lees meer…

 

Ketenaanpak vsv-ers (vroegtijdige schoolverlaters)

Stichting O3+ maakt deel uit van de zgn. ketenaanpak vsv-ers, een initiatief van de gemeente Breda. Taak van O3+ is om vsv-ers te bemiddelen naar werk, een stage, een bbl-opleiding of beschut werk.
Lees meer…